Equestrian coat
Based on the tradition of the cavalry
Why the coat

Coat that you see in the pictures I have made for me 5 years ago , because the coats known in western circles 
did not meet my expectations. Without the hood, it was ewer too short and not covers the knees while driving.
Big front pockets, practical but not pretty, cape too short, did not give protection from the rain and wind.
After a few years of use has turned into a rag, that without regret I threw them in the rubbish.
At the same time I took a historical reconstruction (I am a member of the 7th Regiment of Lancers of the Vistula)
and I have got an idea to combine the nineteenth century circular mantle of achievements twenty-first century.
So was my coat, 5,7 m2 canvas, hooded and with acrylic warm lining. After 5 years of testing I decided to start production,
the first batch will be sewn on the 180 cm high riders, but sonn will be available in other sizes also.
The coat does not fit the canons of modern equestrian fashion, favoring short, but not practical tight jackets.
This coat is designed for riders who spend long hours in the saddle, protects not only human but also the horse.
The fact to protect the kidneys and hindquarters horse, our ancestors knew very well,
but we have forgotten in the twentieth century.
With historical coat in the rain and snow, when is cold , up to - 20 degrees Celsius
our best friend will have warm muscles and thus will be able to bring us safely home.

Плащ видимой на снимках я зделал для себя в 2007 году, потому что так называемый плащ для ковбой
не соответствавал моим ожиданиям. Без капота, с кушеи мысю, слишком короткий, не закрывающий колен
во время езды, с большими, практическими но не красивыми карманами, зделан из плохой хлопоковой ткани,
вонючией маслом, не давал достатечной защиты от дождя и ветра. Через несколько лет использования стал тряпкои,
и без сожаления я его бросил в мусорное ведро. В
 то время я начял заниматься исторической реконструкции
(я являюсь членом 7 уланского полка Вислы) и у меня появилась идея зделать пальто девятнадцатого века,
но дополнить её достижениями двадцать первого века. 
Шили его с 5,7 м2 английского хлопка, пропитанного воском,
который поставляется с капюшоном без проблем верхом шлем, изолированный акрилом - 80 г/м2,
с джинсовой подкладой. Через 5 лет испытаний я решил начать производство. 
Первая партия имеет размер 50, т.е.
гонщика с высотой 180-183 см, но в плание также другие размера. 
Пальто не соответствует канонам современной моды,
гдие в пользу короткие, но не практично облегающие куртки. Мое пальто предназначено для райдеров, которые проводят
долгие часы в седле и защищает всадника и его коня. 
О защитие почек и задних конечностей лошади наши предки очень
хорошо знал, но мы забыли об этом в ХХ веке. 
Покрытый плащём в дождь и снег, до температуры - 20 ° C,
наш лучший друг согреет мышцы и таким образом сможет привести нас благополучно домой.

Płaszcz widoczny na zdjęciach uszyłem dla siebie w 2007, ponieważ płaszcz tzw. kowbojski nie spełnił moich oczekiwań.
Bez kaptura, z kusą peleryną, zbyt krótki, nie przykrywający kolan podczas jazdy, z dużymi praktycznymi
ale brzydkimi kieszeniami z przodu, uszyty z kiepskiej tkaniny siedzącej olejem nie dawał ochrony przed deszczem i wiatrem.
Po kilku latach użytkowania stał się szmatą, którą bez żalu wyrzuciłem do śmieci. 
W tym czasie zajmowałem się rekonstrukcją historyczną (jestem członkiem 7. Pułku Ułanów Nadwiślańskich)  i wpadłem na pomysł
by uszyć sobie płaszcz z  XIX wieku ale uzupełnić go o zdobycze XXI wieku. 
Uszyłem go z 5,7 m2 angielskiej bawełny impregnowanej woskiem , z kapturem który wchodzi bez problemów na hełm jeździecki,
ocieplony akrylem - 80 g/m2, z drelichową podszewką. Po 5 latach testowania postanowiłem rozpocząć produkcję, 
Pierwsza partia ma rozmiar 50 tj. na jeźdźca o wysokości 180-183 cm , ale w planach są także inne rozmiary 
Płaszcz nie pasuje do kanonów współczesnej mody preferującej krótkie, ale nie praktyczne obcisłe kurtki.
Mój płaszcz jest przeznaczony dla jeźdźców którzy spędzają długie godziny w siodle i chroni jeźdźca i jego konia.
O tym by chronić nerki i zad konia nasi przodkowie wiedzieli bardzo dobrze, ale my  o tym  zapomnieliśmy w XX wieku. 
Przykryty płaszczem historycznym, w deszczu i śniegu, do temperatury - 20 ° C, nasz najlepszy przyjaciel będzie miał ciepłe mięśnie
i tym samym będzie w stanie dowieźć nas bezpiecznie do domu.
Why the coatFilmy - MoviesPhotoHear I'mPłaszczContactHome